KDA - CASSOFIX model 2D

RÁMOVÝ APARÁT NA PREDLAKTIE

Použitie:

  • Korekcie vrodených vývojových chýb (skrátené končatiny, deformity)
  • Korekcie získaných zlomenín a poúrazových odchýlok
  • Skracovanie a predlžovanie končatín

Aparát KDA - CASSOFIX model 2D umožňuje PLYNULO UPRAVOVAŤ RÔZNOBEŽNÉ POLOHY DRÔTOV A SÚČASTNE MENIŤ ROZOVRETIE PRAVEJ A ĽAVEJ ČASTI RÁMU => MOŽNOSŤ KORIGOVAŤ AJ ZNAČNÉ DEFORMITY

Istiace prvky: Kirschnerove drôty
distrakčný rozsah: 180 mm


 Boxy / KDA - CASSOFIX model 2D - foto
 Boxy / KDA - CASSOFIX model 2D - foto
 Boxy / KDA - CASSOFIX model 2D - foto
KDA - CASSOFIX model 2D