KDA - CASSOFIX

RÁMOVÝ APARÁT NA PREDLAKTIE

Korekcie vrodených vývojových chýb (skrátené končatiny, deformity).

Korekcie získaných zlomenín a poúrazových odchýlok

Aparát KDA - CASSOFIX umožňuje PLYNULÚ KOMPRESIU A DISTRAKCIU FRAGMENTOV pri vzájomnej rovnobežnej polohe pravej a ľavej časti rámu.

Skracovanie a predlžovanie končatín

Istiace prvky: Kirschnerove drôty
distrakčný rozsah: 150 mm


 Boxy / KDA - CASSOFIX - foto
 Boxy / KDA - CASSOFIX - foto
 Boxy / KDA - CASSOFIX - foto
KDA - CASSOFIX