CASSOFIX - P

TRAPÉZOVÝ VONKAJŠÍ FIXÁTOR NA PANVU

Fixátor je určený na akútnu repozíciu a stabilizáciu nestabilných zlomenín panvy.

Fixátor súčasne umožňuje unilaterálnu distrakciu proximálneho femuru (pri zlomeninách acetabula, pri zlomeninách hornej tretiny stehnovej kosti)

Istiace prvky:

  • Schanzove skrutky

​max priemer istiacich prvkov: 4.5 mm

Na zafixovanie rozovretia ramien fixátora, polohy ramena resp. ramien na femur a polôh každého modulu stačí IBA JEDNODUCHO PEVNE UTIAHNUŤ SKRUTKY "S"


 Boxy / CASSOFIX - P - foto
 Boxy / CASSOFIX - P - foto
 Boxy / CASSOFIX - P - foto
 Boxy / CASSOFIX - P - foto
CASSOFIX - P